آمار جان باختگان حجاج مصر در حج امسال به 18 نفر رسید

آمار جان باختگان حجاج مصر در حج امسال به 18 نفر رسید
سرپرست کل حجاج مصر امروز اعلام کرد که دو تن دیگر از حجاج این کشور به هنگام ادای فریضه حج جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان حجاج مصر در حج امسال به 18 نفر رسید