آبیار: بسیاری از سینماگران جسارت شکستن فضای رئال سینما را ندارند

آبیار: بسیاری از سینماگران جسارت شکستن فضای رئال سینما را ندارند
نرگس آبیار گفت: بسیاری از سینماگران ما جسارت شکستن فضای کلاسیک مرسوم که بیشتر در فضای رئالیسم است را ندارند و ترجیح می‌دهند مسیر آزموده شده در حوزه سینمای رئال را بپیمایند.

آبیار: بسیاری از سینماگران جسارت شکستن فضای رئال سینما را ندارند