Tag Archive: 2 را

پیروانی: 2 بازی آینده تیم ملی را می‌مانم

افشین پیروانی درباره اینکه آیا او با توجه به استعفای مطرح شده، مدیر سابق تیم ملی است یا خیر؟ اظهار کرد: نه من و نه هیچ کس نمی‌تواند برای تیم ملی شرط بگذارد. اگر استعفا دادم به خاطر این بود… (READ MORE)