Tag Archive: ۷۵۳ کشور

بازگشت ۷۵۳ هزار مهاجر غیرمجاز از ایران به کشور مبدا

بازگشت ۷۵۳ هزار مهاجر غیرمجاز از ایران به کشور مبدامعاون امنیتی ، انتظامی وزیر کشور گفت: سال گذشته، ۷۵۳ هزار نفر از کسانی که غیرمجاز وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شده بودند به کشور خود عودت دادیم و در این… (READ MORE)