Tag Archive: آغاز

آغاز تغییرات مدیریتی در مجموعه وزارت نفت + سند

آغاز تغییرات مدیریتی در مجموعه وزارت نفت + سندلزوم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تغییرات متعدد در مجموعه وزارت نفت را کلید زد و نخستین نامه وزیر نفت در این خصوص، از ایجاد تغییر در هیئت مدیره شرکت ملی… (READ MORE)

جنگ‌بین دروازه‌بانان پرسپولیس آغاز شد(عکس) ::

حضور لوبانوف و محسن‌زاده به عنوان دروازه‌بانان جدید پرسپولیس در کنار سوشا مکانی و قدیمی‌پور جنگ در محوطه دروازه این تیم را برای حضور ثابت در ترکیب افزایش داده است. مرکز فیلم استخدام ایران