Tag Archive: آزاد بنادر

سقوط آزاد عملیات تخلیه و بارگیری بنادر

بررسی عملیات کانتینری بنادر کشور از ابتدای امسال تا پایان دیماه حکایت از کاهش 15.22 درصدی دارد. در 10 ماه امسال یک میلیون و 733 هزار و … اندروید هنر