Tag Archive: آزادسازی صقلاویه

پیشروی در فلوجه؛ صقلاویه در آستانه آزادسازی

پیشروی در فلوجه؛ صقلاویه در آستانه آزادسازیشهر صقلاویه در ۸ کیلومتری شمال غرب فلوجه عراق در آستانه آزادی کامل قرار گرفته است.۰۷:۵۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد پیشروی در فلوجه؛ صقلاویه در آستانه آزادسازی شهر صقلاویه در ۸ کیلومتری… (READ MORE)