راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران برگزار شد

راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران برگزار شد
رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران ، امنیت شغلی و اجرای تعهدات درمانی سازمان تامین اجتماعی از خواسته های کارگران بود
۱۸:۳۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران برگزار شد

رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران ، امنیت شغلی و اجرای تعهدات درمانی سازمان تامین اجتماعی از خواسته های کارگران بود
۱۸:۳۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران برگزار شد

لایسنس نود 32 ورژن 8

تکنولوژی جدید