نه بلند آلمان به آمریکا/ آمریکا باید امتیاز بدهد نه ما

نه بلند آلمان به آمریکا/ آمریکا باید امتیاز بدهد نه ما
وزیر کشاورزی آلمان گفت: اتحادیه اروپا استانداردهای ایمنی غذایی را فدای توافق تجاری با آمریکا نخواهد کرد.
۲۳:۱۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۷ اردیبهشت


نه بلند آلمان به آمریکا/ آمریکا باید امتیاز بدهد نه ما

وزیر کشاورزی آلمان گفت: اتحادیه اروپا استانداردهای ایمنی غذایی را فدای توافق تجاری با آمریکا نخواهد کرد.
۲۳:۱۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۷ اردیبهشت


نه بلند آلمان به آمریکا/ آمریکا باید امتیاز بدهد نه ما

خرید بک لینک

دانلود فیلم جدید