زنجان مقصدی مناسب برای گردشگران نوروزی

زنجان مقصدی مناسب برای گردشگران نوروزی
زنجان در شمال غرب ایران با زیبایی‌ های طبیعی و بناهای تاریخی مقصدی مناسب برای گردشگران نوروزی است.
۱۶:۵۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


زنجان مقصدی مناسب برای گردشگران نوروزی

زنجان در شمال غرب ایران با زیبایی‌ های طبیعی و بناهای تاریخی مقصدی مناسب برای گردشگران نوروزی است.
۱۶:۵۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


زنجان مقصدی مناسب برای گردشگران نوروزی

سپهر نیوز

سیستم اطلاع رسانی