پیروزی سیچوان با حضور حدادی ::

در ادامه دیدارهای لیگ بسکتبال چین، سیچوان با درخشش حامد حدادی و بیجینگ در غیاب صمد نیکخواه بهرامی حریفان خود را شکست دادند.

اخبار دنیای دیجیتال

خبرگذاری اصفحان