انفجار در کارخانه مهمات سازی جمهوری آذربایجان

انفجار در کارخانه مهمات سازی جمهوری آذربایجان
انفجار در یک کارخانه مهمات سازی در «شیروان » جمهوری آذربایجان یک کشته و بیش از ۱۰ زخمی برجا گذاشت.
۱۷:۴۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


انفجار در کارخانه مهمات سازی جمهوری آذربایجان

انفجار در یک کارخانه مهمات سازی در «شیروان » جمهوری آذربایجان یک کشته و بیش از ۱۰ زخمی برجا گذاشت.
۱۷:۴۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


انفجار در کارخانه مهمات سازی جمهوری آذربایجان

خرید بک لینک رنک 2

قرآن