بازیگر مجموعه مختارنامه درگذشت

بازیگر مجموعه مختارنامه درگذشت
محمدرضا غیاث آبادی از بازیگران تلویزیون و مجموعه «مختارنامه» به علت سکته قلبی عصر امروز درگذشت.
۲۱:۵۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۷ فروردین


بازیگر مجموعه مختارنامه درگذشت

محمدرضا غیاث آبادی از بازیگران تلویزیون و مجموعه «مختارنامه» به علت سکته قلبی عصر امروز درگذشت.
۲۱:۵۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۷ فروردین


بازیگر مجموعه مختارنامه درگذشت

بک لینک رنک 3