موضع ایران درباره حکم داده عالی ایالت اونتاریو کانادا

موضع ایران درباره حکم داده عالی ایالت اونتاریو کانادا
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره رای سیاسی یک دادگاه کانادا ضد ایران اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران این اقدام را گامی جدید در مسیر سیاست های خصمانه دولت افراطی گذشته کانادا می داند که با رای مردم ساقط شد.
۱۸:۳۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۲ خرداد


موضع ایران درباره حکم داده عالی ایالت اونتاریو کانادا

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره رای سیاسی یک دادگاه کانادا ضد ایران اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران این اقدام را گامی جدید در مسیر سیاست های خصمانه دولت افراطی گذشته کانادا می داند که با رای مردم ساقط شد.
۱۸:۳۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۲ خرداد


موضع ایران درباره حکم داده عالی ایالت اونتاریو کانادا

دانلود سریال و آهنگ