تقلب بزرگ شرکت میتسوبیشی ژاپن

تقلب بزرگ شرکت میتسوبیشی ژاپن
شرکت خودروسازی میتسوبیشی پذیرفت که در آزمایش موتور بیش از 600 هزار خودرو دستکاری کرده است.

تقلب بزرگ شرکت میتسوبیشی ژاپن

شرکت خودروسازی میتسوبیشی پذیرفت که در آزمایش موتور بیش از 600 هزار خودرو دستکاری کرده است.
تقلب بزرگ شرکت میتسوبیشی ژاپن

دانلود سریال و آهنگ