هازارد: رویای من بازی برای زیدان است ::

ادن هازارد ستاره بلژیکی چلسی در جدیدترین مصاحبه خود، برای پیوستن به رئال مادرید و کار کردن زیر نظر زیدان چراغ سبز نشان داد.

بازار بورس

خبرگذاری اصفحان