توقیف ۱۱ هزار گذرنامه در ترکیه

توقیف ۱۱ هزار گذرنامه در ترکیه
پلیس ترکیه گذرنامه حدود ۱۱ هزار ترکیه ای را توقیف کرد. همچنین رسانه های ترکیه ای از تعطیلی حدود ۱۷۰۰مدرسه و مرکز آموزشی به اتهام ارتباط با گروه فتح الله گولن خبر دادند.
۲۰:۰۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۱ مرداد


توقیف ۱۱ هزار گذرنامه در ترکیه

پلیس ترکیه گذرنامه حدود ۱۱ هزار ترکیه ای را توقیف کرد. همچنین رسانه های ترکیه ای از تعطیلی حدود ۱۷۰۰مدرسه و مرکز آموزشی به اتهام ارتباط با گروه فتح الله گولن خبر دادند.
۲۰:۰۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۱ مرداد


توقیف ۱۱ هزار گذرنامه در ترکیه

دانلود سریال و آهنگ