مهلت تخریب طبقه 7 پاساژ علاء الدین به اتمام رسید

مهلت تخریب طبقه 7 پاساژ علاء الدین به اتمام رسید
عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران گفت: مهلت چهار ماهه برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین سپری شد و شهرداری تهران کاری در …

مهلت تخریب طبقه 7 پاساژ علاء الدین به اتمام رسید

عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران گفت: مهلت چهار ماهه برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین سپری شد و شهرداری تهران کاری در …
مهلت تخریب طبقه 7 پاساژ علاء الدین به اتمام رسید

فروش بک لینک