۲۷ کشته و ۴۰ زخمی در حملات انتحاری در کابل

۲۷ کشته و ۴۰ زخمی در حملات انتحاری در کابل
در حمله تروریستی به اتوبوس های حامل فارغ التحصیلان دانشکده پلیس در افغانستان ۲۷ تن کشته و ۴۰ تن دیگر زخمی شدند.
۱۷:۴۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تیر


۲۷ کشته و ۴۰ زخمی در حملات انتحاری در کابل

در حمله تروریستی به اتوبوس های حامل فارغ التحصیلان دانشکده پلیس در افغانستان ۲۷ تن کشته و ۴۰ تن دیگر زخمی شدند.
۱۷:۴۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تیر


۲۷ کشته و ۴۰ زخمی در حملات انتحاری در کابل

سون وی پی ان

car