نشانه‌های خستگی و فرسایش در مواضع سعودی‌ها آشکار شده است

نشانه‌های خستگی و فرسایش در مواضع سعودی‌ها آشکار شده است
هاشم صفی الدین، رئیس شورای اجرایی حزب‌الله با اشاره به خوی تجاوزگری سعودی تاکید کرد نشانه‌های خستگی و فرسایش در مواضع سعودی‌ها از یمن تا سوریه آشکار شده است، آنها هیچ گزینه‌ای در یمن و در سوریه ندارند مگر آنکه تسلیم راه‌حل سیاسی شوند.
۱۵:۲۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲ فروردین


نشانه‌های خستگی و فرسایش در مواضع سعودی‌ها آشکار شده است

هاشم صفی الدین، رئیس شورای اجرایی حزب‌الله با اشاره به خوی تجاوزگری سعودی تاکید کرد نشانه‌های خستگی و فرسایش در مواضع سعودی‌ها از یمن تا سوریه آشکار شده است، آنها هیچ گزینه‌ای در یمن و در سوریه ندارند مگر آنکه تسلیم راه‌حل سیاسی شوند.
۱۵:۲۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲ فروردین


نشانه‌های خستگی و فرسایش در مواضع سعودی‌ها آشکار شده است

cars

اس ام اس جدید