روی خط خبر/ علل و پیامدهای کودتای نافرجام در ترکیه

روی خط خبر/ علل و پیامدهای کودتای نافرجام در ترکیه
با اینکه آرامش نسبی در آنکار و استانبول برقرار شده است اما دولت ترکیه به گمان اینکه احتمال تحرکات کودتا همچنان وجود دارد از مردم خواسته است که امشب نیز در خیابان ها بمانند.کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که اردوغان در پی کسب اقتدار بیش از گذشته است.
۱۹:۰۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تیر


روی خط خبر/ علل و پیامدهای کودتای نافرجام در ترکیه

با اینکه آرامش نسبی در آنکار و استانبول برقرار شده است اما دولت ترکیه به گمان اینکه احتمال تحرکات کودتا همچنان وجود دارد از مردم خواسته است که امشب نیز در خیابان ها بمانند.کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که اردوغان در پی کسب اقتدار بیش از گذشته است.
۱۹:۰۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تیر


روی خط خبر/ علل و پیامدهای کودتای نافرجام در ترکیه

اتوبیوگرافی