تولید روغن موتور ایرانول پس از 35 سال در آبادان آغاز شد

تولید روغن موتور ایرانول پس از 35 سال در آبادان آغاز شد
تولید روغن موتور خودرو و صنایع ایرانول پس از 35 سال همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر در پالایشگاه روغن سازی ایرانول آبادان طی مراسمی آغاز شد.

تولید روغن موتور ایرانول پس از 35 سال در آبادان آغاز شد

تولید روغن موتور خودرو و صنایع ایرانول پس از 35 سال همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر در پالایشگاه روغن سازی ایرانول آبادان طی مراسمی آغاز شد.
تولید روغن موتور ایرانول پس از 35 سال در آبادان آغاز شد

استخدام