ادعای مضحک روزنامه عربستانی علیه ایران

ادعای مضحک روزنامه عربستانی علیه ایران
یک روزنامه چاپ عربستان مدعی شده است که ایران برای ترور سفیر عربستان در عراق برنامه‌ریزی کرده است.

ادعای مضحک روزنامه عربستانی علیه ایران

یک روزنامه چاپ عربستان مدعی شده است که ایران برای ترور سفیر عربستان در عراق برنامه‌ریزی کرده است.
ادعای مضحک روزنامه عربستانی علیه ایران

دانلود فیلم جدید