اطلاعی از توافق برای ریاستم ندارم

اطلاعی از توافق برای ریاستم ندارم

محمدرضا عارف صبح در حاشیه کنگره ملی آموزش عالی که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به دوم انتخابات مجلس گفت: مردم باید دور دوم را نیز مهم تلقی کنند و با حضور خود به تشکیل مجلسی کارآمد کمک کنند. وی ادامه داد: : برنامه اصلاح‌طلبان برای دور دوم انتخابات همان برنامه دور اول یعنی جذب مشارکت مردم است.رئیس شورای عالی سیاستگذاری همچنین درباره‌ تکلیف شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌ این شورا برای انتخابات مجلس تشکیل شد و هنوز مشخص نیست آیا این شورا بعد از انتخابات تعطیل خواهد شد یا نه. باید بعد از انتخابات این شورا ارزیابی کاملی از عملکرد خود داشته باشد و شاید این شورا با ترکیب دیگری فعالیت کند، اما از اکنون نمی‌توان درباره‌ تکلیف این شورا صحبت قاطعی داشت. عارف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما توافق میان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و سیدمحمد خاتمی را برای ریاست خود بر مجلس تایید می‌کنید؟ تصریح کرد:‌ من این خبر را هم اکنون از شما شنیده‌ام.

اطلاعی از توافق برای ریاستم ندارم

محمدرضا عارف صبح در حاشیه کنگره ملی آموزش عالی که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به دوم انتخابات مجلس گفت: مردم باید دور دوم را نیز مهم تلقی کنند و با حضور خود به تشکیل مجلسی کارآمد کمک کنند. وی ادامه داد: : برنامه اصلاح‌طلبان برای دور دوم انتخابات همان برنامه دور اول یعنی جذب مشارکت مردم است.رئیس شورای عالی سیاستگذاری همچنین درباره‌ تکلیف شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌ این شورا برای انتخابات مجلس تشکیل شد و هنوز مشخص نیست آیا این شورا بعد از انتخابات تعطیل خواهد شد یا نه. باید بعد از انتخابات این شورا ارزیابی کاملی از عملکرد خود داشته باشد و شاید این شورا با ترکیب دیگری فعالیت کند، اما از اکنون نمی‌توان درباره‌ تکلیف این شورا صحبت قاطعی داشت. عارف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما توافق میان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و سیدمحمد خاتمی را برای ریاست خود بر مجلس تایید می‌کنید؟ تصریح کرد:‌ من این خبر را هم اکنون از شما شنیده‌ام.

اطلاعی از توافق برای ریاستم ندارم

بک لینک رنک 8

استخدام