ویدئو/ غیررسمی، چهار شنبه ۱۳ مرداد ۹۵

ویدئو/ غیررسمی، چهار شنبه ۱۳ مرداد ۹۵
تیتر هایی از گفتگوی تلویزیونی شب گذشته رئیس جمهور تیتر اصلی روزنامه های امروز ۱۳ مرداد بود. برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.
۱۹:۱۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۳ مرداد


ویدئو/ غیررسمی، چهار شنبه ۱۳ مرداد ۹۵

تیتر هایی از گفتگوی تلویزیونی شب گذشته رئیس جمهور تیتر اصلی روزنامه های امروز ۱۳ مرداد بود. برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.
۱۹:۱۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۳ مرداد


ویدئو/ غیررسمی، چهار شنبه ۱۳ مرداد ۹۵

عرفان دینی