سربالا شدن شاخص بورس در پایان معاملات روز چهارشنبه

سربالا شدن شاخص بورس در پایان معاملات روز چهارشنبه
شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز به 793 واحد رشد کرد و به ارتفاع 77 هزار و 883 واحدی را رسید.

سربالا شدن شاخص بورس در پایان معاملات روز چهارشنبه

شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز به 793 واحد رشد کرد و به ارتفاع 77 هزار و 883 واحدی را رسید.
سربالا شدن شاخص بورس در پایان معاملات روز چهارشنبه

ماشین های جدید