مشق کردن خلیج فارس توسط یک ایرانی

مشق کردن خلیج فارس توسط یک ایرانی

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۳۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

یک هنرمند عکاس با حضور در ایسنا، از آخرین مجموعه عکس هایش در قالب کتابی نفیس که به تصویرهای موجودات دریایی در زیر آب های خلیج فارس تکیه دارد، رونمایی کرد.

مشق کردن خلیج فارس توسط یک ایرانی