فریادرس: سردار همدانی در برابر فتنه سبز و تکفیری‌ها ایستاد/ سردار، عامل خیزش حلقه‌ متصل مقاومت در منطقه

فریادرس: سردار همدانی در برابر فتنه سبز و تکفیری‌ها ایستاد/ سردار، عامل خیزش حلقه‌ متصل مقاومت در منطقه
مسؤول بسیج دانشجویی استان همدان با بیان اینکه سردار همدانی در برابر فتنه سبز و فتنه تکفیری ایستاد، گفت: ایشان باعث خیزش حلقه‌های متصل مقاومت در منطقه شد.

فریادرس: سردار همدانی در برابر فتنه سبز و تکفیری‌ها ایستاد/ سردار، عامل خیزش حلقه‌ متصل مقاومت در منطقه