شجاعیان خط خورد، کی‌روش با جدیت تمرینات را زیر نظر گرفت/دژاگه همچنان تحت نظر پزشکان

شجاعیان خط خورد، کی‌روش با جدیت تمرینات را زیر نظر گرفت/دژاگه همچنان تحت نظر پزشکان
اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای آماده‌سازی دیدار با ازبکستان در تهران عصر امروز برگزار شد.

شجاعیان خط خورد، کی‌روش با جدیت تمرینات را زیر نظر گرفت/دژاگه همچنان تحت نظر پزشکان