حذف کارت سوخت زیان‌های جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه می‌آورد

حذف کارت سوخت زیان‌های جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه می‌آورد
بسیج دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور درباره ابلاغیه وی مبنی بر حذف کارت سوخت تصریح کرد که این عمل دولت زیان‌های جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه می‌آورد.

حذف کارت سوخت زیان‌های جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه می‌آورد