جزئیات برنامه جدید «علی‌ضیاء» در شبکه یک/ «فرمول یک» جایگزین «صبح بخیر ایران» می‌شود

جزئیات برنامه جدید «علی‌ضیاء» در شبکه یک/ «فرمول یک» جایگزین «صبح بخیر ایران» می‌شود
مدیر گروه اجتماعی شبکه یک سیما جزئیات برنامه جدید «علی ضیاء» در شبکه یک سیما را اعلام کرد.

جزئیات برنامه جدید «علی‌ضیاء» در شبکه یک/ «فرمول یک» جایگزین «صبح بخیر ایران» می‌شود