باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است+صوت

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است+صوت

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۲۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

صدای تک خوان گروه در گوش می پیچد: باز این چه شورش است که در خلق عالم است … باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است … صدای سینه زنی می آید … گروه جواب می دهد: سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است … گویا عزای اشرف اولاد آدم است …

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است+صوت