بازدید سخنگوی سازمان انرژی اتمی از خبرگزاری فارس

بازدید سخنگوی سازمان انرژی اتمی از خبرگزاری فارس
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با حضور در خبرگزاری فارس ضمن دیدار با مدیرعامل و دیگر مدیران از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد.

بازدید سخنگوی سازمان انرژی اتمی از خبرگزاری فارس