Tag Archive: 100 کردند

بیش از 100 اسیر فلسطینی اعتصاب غذا کردند

بیش از 100 اسیر فلسطینی اعتصاب غذا کردندحدود 100 اسیر فلسطینی در اعلام همبستگی با سه اسیر دیگر که بیش از دو ماه است اعتصاب غذا کرده‌اند و حالشان بسیار وخیم است، اعتصاب غذای خود را آغاز کردند. بیش از… (READ MORE)