Tag Archive: ۹۵ شنبه

ویدئو/ غیررسمی، سه شنبه دوم شهریور ۹۵

ویدئو/ غیررسمی، سه شنبه دوم شهریور ۹۵از وزیر نباید کوتاه بیاید تا فراکسیون بازی و شمشیر دولبه انتقاد روحانی از جمله تیترهای درشت روزنامه های کشور بود، برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه… (READ MORE)

قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵

قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.۱۹:۲۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۴ مرداد قلم… (READ MORE)

ویدئو/ غیررسمی، چهار شنبه ۱۳ مرداد ۹۵

ویدئو/ غیررسمی، چهار شنبه ۱۳ مرداد ۹۵تیتر هایی از گفتگوی تلویزیونی شب گذشته رئیس جمهور تیتر اصلی روزنامه های امروز ۱۳ مرداد بود. برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی… (READ MORE)

ویدئو/ غیررسمی، شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۵

ویدئو/ غیررسمی، شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۵برنامه دست اندرکاران حج با مراجع عظام تقلید در قم، اخبار شهادت مصطفی بدرالدین، بازی یک بام و دوهوای امریکا در پسابرجام، قهرمانی استقلال خوزستان در لیگ از جمله تیترهای درشت روزنامه های امروز شنبه… (READ MORE)

قلم دوربین، سه شنبه ۱۰ فروردین ۹۵

قلم دوربین، سه شنبه ۱۰ فروردین ۹۵قلم دوربین، سه شنبه ۱۰ فروردین ۹۵ جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.۱۹:۳۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین قلم… (READ MORE)