Tag Archive: ۲چالش

۲چالش درخصوص جمع‌آوری دستفروش‌ها

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر با اشاره به دو چالش اصلی در جمع آوری دستفروشان و بساط گستران از عملکرد شهرداری در این حوزه انتقاد کرد. کرمان نیوز آخرین اخبار ورزشی