Tag Archive: پرت‌وپلا کرده

آدرس‌های پرت‌وپلا مسکن مهر را زمین‌گیر کرده است

آدرس‌های پرت‌وپلا مسکن مهر را زمین‌گیر کرده است حدود 150‌هزار واحد از مسکن مهر عملا در مناطق پرت و پلا قرار داشت و عملا پس از گذشت چند سال هیچ متقاضی برای آنها پیدا نشد.» این شاید … آلرژی و… (READ MORE)