Tag Archive: «برجام

رویترز: با پیروزی ترامپ پایه برجام لرزان شد/ ریچارد نفیو: با برجام وداع کنید

رویترز: با پیروزی ترامپ پایه برجام لرزان شد/ ریچارد نفیو: با برجام وداع کنیدخبرگزاری انگلیسی در تحلیلی پیروزی نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا را در تضاد با بقا برجام برشمرد. رویترز: با پیروزی ترامپ پایه برجام لرزان شد/ ریچارد نفیو:… (READ MORE)

6هزار «ال سی» پس از «برجام » بازگشایی شد

6هزار «ال سی» پس از «برجام » بازگشایی شدکسانی که از شفافیت نفعی نمی برند باتوافق ایران و FATF(اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی) مخالفت می کنند 6هزار «ال سی» پس از «برجام » بازگشایی شد کسانی که از شفافیت نفعی نمی… (READ MORE)