Tag Archive: الله ترکیه

برادرزاده فتح الله گولن در بازداشت نیروهای امنیتی ترکیه

برادرزاده فتح الله گولن در بازداشت نیروهای امنیتی ترکیهخبرگزاری رسمی ترکیه : برادرزاده فتح الله گولن در بازداشت نیروهای امنیتی ترکیه قرار دارد.۱۸:۰۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۲ مرداد برادرزاده فتح الله گولن در بازداشت نیروهای امنیتی ترکیه خبرگزاری رسمی ترکیه… (READ MORE)