Tag Archive: اقتصاد سال

بازخوانی اقتصاد ایران در سال 94

بازخوانی اقتصاد ایران در سال 94بازار ها در سالی که گذشت با شرایط متفاوتی رو به رو بود. بازار بورس که پس از 2 سال رکود سنگین و سقوط شاخص کل از 89500 تومان در ابتدای … بازخوانی اقتصاد ایران… (READ MORE)