Tag Archive: افشای

بانکها و موسسه های مالی ملزم به افشای میزان دریافتی و معاملات مدیران

بانکها و موسسه های مالی ملزم به افشای میزان دریافتی و معاملات مدیرانمدیر روابط عمومی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این نهاد از سال گذشته بانکها را ملزم به شفافیت در گزارش های مالی کرده است، گفت: براساس ابلاغیه… (READ MORE)