Tag Archive: افشای سرباز

افشای تجاوز وحشیانه ژنرال اسرائیلی به ۱۶ سرباز زن

افشای تجاوز وحشیانه ژنرال اسرائیلی به ۱۶ سرباز زنرسانه های اسراییلی روز شنبه جنجال مربوط به تجاوز و آزار جنسی ۱۶ سرباز و افسر زن به دست یک ژنرال ارتش این رژیم را که زلزله ای در اسراییل ایجاد کرد… (READ MORE)