Tag Archive: افزایش پدافندی

افزایش مناطق راهبردی پدافندی کشور

افزایش مناطق راهبردی پدافندی کشورمناطق راهبردی پدافندی کشور به کمک دانشِ افسران پدافند هوایی و مراکز دانش بنیان هوایی به سه هزارو۷۰۰ منطقه رسیده است.۱۷:۵۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر افزایش مناطق راهبردی پدافندی کشور مناطق راهبردی پدافندی کشور… (READ MORE)