Tag Archive: اعضای لیست

اعضای اصلاح‌طلب‌های شورای شهر: انتشار لیست محرمانه سازمان بازرسی اقدام نادرستی بود

اعضای اصلاح‌طلب‌های شورای شهر: انتشار لیست محرمانه سازمان بازرسی اقدام نادرستی بودنائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در جلسه امروز شورای شهر، اکثر مطلق اعضای شورای شهر تهران معتقد بودند که انتشار لیست تأیید نشده سازمان بازرسی در خصوص… (READ MORE)