Tag Archive: اعتدالی معنا

شعار اعتدالی که دادید را معنا کنید

شعار اعتدالی که دادید را معنا کنیدنماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: شعار اعتدالی که دادید را معنا کنید، چون پیش‌بینی می‌شد از کنار این شعار، یک جریان سیاسی و حزب تشکیل شود. شعار اعتدالی که دادید را… (READ MORE)