Tag Archive: اشتغال زینتی

اشتغال زایی با پرورش ماهی زینتی

اشتغال زایی با پرورش ماهی زینتی زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۶ منبع خبر: طبقه بندی: حرفه ای که جوان بیرجندی را به تامین کننده 70 درصد ماهی زینتی استان تبدیل کرده است. اشتغال زایی با پرورش… (READ MORE)