Tag Archive: است رسانه

تابش: ترویج نفرت در دستور کار رسانه های معاند نظام جمهوری اسلامی است

تابش: ترویج نفرت در دستور کار رسانه های معاند نظام جمهوری اسلامی استمدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با بیان اینکه ایران دومین میزبان پناهندگان در جهان است گفت: برخی رسانه های معاند نظام جمهوری اسلامی با سیاه نمایی، در صدد ترویج… (READ MORE)