Tag Archive: استان

خط‌ آهن به 4 استان دیگر می‌رسد؟

خط‌ آهن به 4 استان دیگر می‌رسد؟سوارشدن بر قطار در حال حاضر برای بسیاری از ما در جای‌جای کشور میسر است زیرا همین حالا حدود 11 هزار کیلومتر خط آهن گوشه و کنار کشور … خط‌ آهن به 4 استان… (READ MORE)

گشت تعزیرات استان تهران در فرودگاه امام خمینی

گشت تعزیرات استان تهران در فرودگاه امام خمینیماموران تعزیرات استان تهران به همراه ماموران اداره بهداشت شهرستان ری امروز به صورت سرزده از غرفه های عرضه‌کننده مواد غذایی در فرودگاه امام خمینی بازرسی کردند.۱۸:۳۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳ فروردین… (READ MORE)