Tag Archive: ازدواج منت

جولان‌ دهی با منت بانک‌ها در وام ازدواج

جولان‌ دهی با منت بانک‌ها در وام ازدواجگر چه وام ۱۰ میلیونی ازدواج به دلایل خاص خود از زمان طرح تا تصویب و اجرا خوشایند بانک‌ها نبود، اما به هر حال اکنون تاوان دلخوری بانک‌ها را باید زوج‌هایی بپردازند که… (READ MORE)