Tag Archive: اردیبهشت شنبه

ویدئو/ غیررسمی، شنبه ۱۸ اردیبهشت

ویدئو/ غیررسمی، شنبه ۱۸ اردیبهشتبیان رهبر انقلاب در روز مبعث، تیتر اکثر روزنامه های صبح کشور بود؛ در برنامه غیررسمی، مطالب شاخص روزنامه ها مطرح می شود.۱۹:۵۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۸ اردیبهشت ویدئو/ غیررسمی، شنبه ۱۸ اردیبهشت بیان رهبر انقلاب… (READ MORE)